Privacy-en cookieverklaring
Via de webwinkel Kamperenenzo.nl, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Kamperenenzo.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Kamperenzo.nl zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. (dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring)
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
- Kamperenenzo.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.


Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld.
Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens
aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Kamperenenzo.nl verwerkt de volgende gegevens:

- naam
- geslacht
- e-mailadres
- telefoonnummer
- adresgegevens
- wachtwoord
- bedrijfsnaam
- bankgegevens

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een account aan te maken en je bestelling te kunnen afhandelen.

Daarnaast verwerken wij:

- Eventuele persoonsgegevens die je ons toestuurt in een e-mail, contactformulier of chatbericht
- Eventuele persoonsgegevens die je vermeldt in een beoordeling van onze webshop
- Eventuele persoonsgegevens die je opgeeft bij deelname aan een winactie

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

- het aanmaken van een account
- het afhandelen van een bestelling (levering, betaling en contact)
- het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze producten
- het toesturen van een nieuwsbrief met informatie over onze producten
- het kunnen aanwijzen van een winnaar van een winactie
- het kunnen tonen van jouw beoordeling van onze webwinkel.

Kamperenenzo.nl kan, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen.
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.
Tevens kun jij je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.


Ontvangers van de gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten.
Daarnaast geeft Kamperenenzo.nl bijvoorbeeld je adresgegevens door aan Post.NL/ Myparcel om je bestelling te kunnen bezorgen.

Je gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

-bezorgdiensten
-betaaldienstverleners
-reviewplatforms voor webshops
-hostingproviders
-website ontwikkelaars

Verder zal Kamperenenzo.nl de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven,
tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.
In dat geval is Kamperenenzo.nl  wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Bewaartermijnen

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website, bewaart Kamperenenzo.nl je gegevens tot 2 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling  
of langer indien wij de gegevens langer dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, zoals voor de Belastingdienst.

Wanneer je contact opneemt via een contactformulier, e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp of chatbericht, bewaart Kamperenenzo.nl je gegevens
zolang als nodig is om je vraag of verzoek te kunnen behandelen.

Wanneer je een reactie plaatst op een blogpost of een beoordeling plaats van onze webwinkel, wordt je reactie gepubliceerd en worden je gegevens
bewaard totdat je de reactie of beoordeling verwijdert.

Overige persoonsgegevens die je inzendt bij deelname aan een winactie, bewaren wij totdat de winnaar(s) de prijs/prijzen in ontvangst heeft/hebben genomen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren,

om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor
social media, adverteren en analyse.

Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik
van hun services.

Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.
Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's
worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.


Beveilig

Kamperenenzo.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking
zoals diefstal en onbevoegde inzage.

Kamperenenzo.nl  neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

- toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
- wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
- wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

- je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
- je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
- je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitsluiting websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden.
Kamperenenzo.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijziging privacy- en cookieverklaring

Kamperenenzo,nl, behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-02-2020