Zwarte strepen verwijderaar PRO PLUS

500 ml

Zwarte strepen verwijderaar PRO PLUS
3,85 Inclusief BTW
Artikelnummerk.75.10.22

Gebruik
Onverdund
Toepassingsmateriaal
Polyester / Kunststoffen
Gelcoat / gelakte oppervlaktes
Waarschuwing
Niet in de volle zon gebruiken.
Artikel is op voorraad.

ProPlus Zwarte strepen verwijderaar is een zeer sterk reinigende shampoo die de zwarte strepen van veel verschillende oppervlakken verwijdert.
Zwarte strepen verwijderaar is veilig voor kunststoffen, (glazen) ramen, let op met onbehandelde Non-Ferro oppervlakken.
Zwarte strepen verwijderaar is niet bedoeld om frequent mee te wassen, hiervoor is de ProPlus Gebruiksklare shampoo, deze is milder.

Advies: Dit product is lange tijd houdbaar mits vorstvrij bewaard.

Gebruiksaanwijzing:

Voor het gebruik van Zwarte strepen verwijderaar maakt u eerst het oppervlak goed nat
En vervolgens spuit u de strepen in met de Zwarte strepen verwijderaar
Bewerk het oppervlak vervolgens met een zachte spons, borstel (niet krassend), enz.
Na bewerken direct afspoelen met ruim water
Werk in gedeelten die in 1 keer te doen zijn
Na gebruik van de Zwarte strepen verwijderaar is het advies om deze weer in de was te zetten
Hiervoor kunt u de ProPlus Reiniger & wax  gebruiken
Niet gebruiken in de volle zon en / of hoge temperaturen en in geval van lakverkrijting

WAARSCHUWING

Bevat: natriumhydroxide
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Spuitnevel, damp niet inademen
Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met water afspoelen/afdouchen
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
Onmiddellijk een arts raadplegen, buiten het bereik van kinderen houden