Shampoo geconcentreerd caravan & camper PRO PLUS

1 liter

Shampoo geconcentreerd caravan & camper PRO PLUS
5,65 Inclusief BTW
Artikelnummerk.75.10.08

Gebruik
Verdund 85ml : 1 ltr water
Toepassingsmateriaal
Polyester / Kunststoffen
Gelcoat / gelakte oppervlaktes
Waarschuwing
Niet in de volle zon gebruiken.
Artikel is op voorraad.

ProPlus Concentraat shampoo is geschikt voor het reinigen van ex- en interieur van caravan en camper.
De Concentraat shampoo is een sterk reinigende shampoo zonder toevoeging van geur- en kleurstoffen.
De Concentraat shampoo is lange tijd houdbaar, mits vorstvrij bewaard.

Gebruiksaanwijzing:

  • Gebruik ProPlus Concentraat shampoo uitsluitend in combinatie met leidingwater
  • Op een standaard verdunning haalt u ± 12 vullingen uit deze 1 liter concentraat
  • 1 vulling gebruiksklare shampoo is voldoende om een caravan of camper van 5 meter opbouw te reinigen

WAARSCHUWING
De caravan of camper niet in de volle zon wassen.
- Bevat: <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, kationogene oppervlakteactieve stoffen.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

BESTEL GELIJK MEE !